Преземања (downloads)

Печати PDF
На оваа страница можете да преземете дел од официјалните документи на ЛЕСНА кои го уредуваат нашето настапување на пазарот како и односите со нашите клиенти. Секое ново издание на документот ја прекинува важноста на претходните изданија.
 
 
 
 
Кодекс на етика на вработените во ЛЕСНА (изд. 01.01.2014) 564px-Adobe_PDF_Icon_svg
Општи услови на продажба (изд. 10.01.2013) 564px-Adobe_PDF_Icon_svg
Формулар - Понуда/Договор (изд. 17.02.2014) 564px-Adobe PDF Icon svg